இயற்பியல் - பொது அறிவு வினா- விடைகள்
 1. ஒரு பொருள்களின் மீது செயல்படும் புவி ஈர்ப்பு விசை என்பது அதன் எடை.
 2. திரவங்களின் கன அளவைக் காண உதவும் கருவி - கொள்கலன்
 3. வரைப்படத்தாள் முறையில் கண்டறிவது - ஒழுங்கற்ற பொருளின் பரப்பு
 4. அளவுகோலின் அளவீடுகளை செங்குத்தாகப் பார்க்காததால் தோன்றும் குறை - இடமாறுதோற்றப்பிழை
 5. கன அளவின் அலகு - மீ3
 6. திரவங்களின் கன அளவை காணப்பயன்படும் அலகு - லிட்டர்
 7. காஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி செயலாற்றும் இடம் - இரைப்பை
 8. அதிக நீர் அருந்தும் நிலையின் பெயர் - பாலிடிப்சியா
 9. கண் லென்சின் ஒளிபுகும் தன்மை குறைபாட்டினால் உண்டாகும் நோய் - கண்புரை
 10. விழிப்படலத்தில் புண்கள் தோன்றி நோய் தொற்று ஏற்படும் நிலை - கெரட்டோமலேசியா
 11. ஐஸ்கிரீம் உருகுதல் எத்தகைய மாற்றத்திற்கு உதாரணம் - இயற்பியல் மாற்றம்
 12. அடர்த்தி குறைவான பொருள் - வாயு
 13. கவர்ச்சி விசை அதிகம் கொண்ட ஒன்று - கருங்கல் துண்டு
 14. மூன்றாம் வகை நெம்புகோல் உதாரணம் -  மீன்தூண்டில்
 15. தெளிவான பார்வைக்கு பொருட்களை வைக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச தூரம் - 25 செமீ
 16. மின்தடையை அளக்க உதவும் அலகு - ஓம்
 17. எல்லா வெப்ப நிலைகளிலும் நடைபெறுவது - ஆவியாதல்
 18. பொருட்களின் நிலை மாறுவது - இயக்கம்
 19. கடல் நீர் ஆவியாதல் -  வெப்பம் கொள்வினை
 20. நொதித்தல் நிகழ்வின் மோது வெளிப்படும் வாயு - கார்பன் -டை-ஆக்ஸைடு
 21. கடல் நீரிலிருந்து உப்பைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை - ஆவியாதல்
 22. எரிமலை வெடிப்பு என்பது - கால ஒழுங்கற்ற மாற்றம்
 23. உணவு கெடுதல் எவ்வகை மாற்றம் - விரும்பத்தகாத மாற்றம்
 24. மின்சூடேற்றி இயங்குதல் எவ்வகை மாற்றம் - இயற்பியல் மாற்றம்
 25. ஊஞ்சல் விளையாட்டில் சுழலும் வீரரின் இயக்கம் - வட்ட இயக்கம்
 26. இரு நிலைகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுகிய தொலைவு - இடப்பெயர்ச்சி
 27. நியூட்டன்/மீட்டர்2 என்பது - பாஸ்கல்
 28. அழுத்தத்தை அளவிடப் பயன்படும் வாய்பாடு - விசை/பரப்பு
 29. துப்பாக்கியில் அழுத்தப்பட்ட சுருள்வில் பெற்றிருப்பது - நிலை ஆற்றல்
 30. இரசமட்டத்தில் நிரப்பப்பட்டுள்ள திரவம் - ஆல்கஹால்
 31. அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவி - போர்டன் அளவி
 32. ஒரியான் என்பது - விண்மீன் குழு
 33. புவிக்கு அருகில் உள்ள வளிமண்டல அடுக்கு - ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியா
 34. எரிதலை கட்டுப்படுத்தும் வளி மண்டல பகுதிப் பொருள் - நைட்ரஜன்
 35. புவியின் உள்மையப் பகுதியில் நிலவும் வெப்பநிலை - 1770
 36. புவியின் வெளி மையப்பகுதியில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியில் அடங்கியுள்ள தனிமம் - சிலிக்கன்
 37. திட்ட அலகு என்பது - SI  முறை
 38. அடி, பவுண்டு, விநாடி என்பது - FPS முறை
 39. நிலவு இல்லாத கோள் - வெள்ளி
 40. கோள் ஒன்றினைச் சுற்றி வரும் சிறியபொருளின் பெயர் - நிலவு
 41. பில்லயன் விண்மீன் கதிர்களின் தொகுப்பு - அண்டம்
 42. உர்சாமேஜர் என்பது -  ஒரு விண்மீன் குழு
 43. புற ஊதாக் கதிர்களை உறிஞ்சுவது - ஓசோன்
 44. வேலையின் அலகு - ஜூல்
 45. 1 குவிண்டால் என்பது - 1000 கி.கி
 46. தங்க நகைக் கடையில் பயன்படும் தராசு - மின்னணு தராசு
 47. டார்ச் மின்கலத்தில் இருக்கும் ஆற்றல் - வேதி ஆற்றல்
 48. அணு என்பது - நடுநிலையானது
 49. எலக்ட்ரான் என்பது - உப அணுத்துகள்
 50. நியூட்ரானின் நிறை - 1.00867 amu
 51. பொருளின் கட்டுமான அலகு - அணு
 52. வேலையை அளக்க உதவும் வாய்ப்பாடு -  விசை X நகர்ந்த தொலைவு
 53. கூட்டு எந்திரத்திற்கு எ.கா - மின் உற்பத்தி
 54. ஆதாரப்புள்ளிக்கும் திறனுக்கும் இடையில் பளு இருப்பது - இரண்டாம் வகை நெம்புகோல்
 55. பற்சக்கர அமைப்புகளின் பெயர் - கியர்கள்
 56. நெம்புகோல் தத்துவத்தைக் கண்டறிந்தவர் - ஆர்க்கிமிடிஸ்
 57. தனித்த கப்பி என்பது எவ்வகை நெம்பு கோல் - முதல் வகை
 58. கார்களில் உள்ள ஸ்டியரிங் அமைப்பு எந்த வகை எந்திரம் - சக்கர அச்சு
 59. பருப்பொருள்களின் நான்காவது நிலை - பிளாஸ்மா
 60. நெம்புகோலைத் தாங்கும் புள்ளி - ஆதாரப்புள்ளி
 61. எந்திரங்களில் மிகவும் எளிமையானது - நெம்புகோல்
 62. *ஒரு பொருள் மீது ஒரு விசை செயல்பட்டு அப்பொருளை நகர்த்தினால் அச்செயல் - வேலை
 63. இரட்டைச் சாய்தள அமைப்பைக் கொண்டது - ஆப்பு
 64. கம்பளித்துணியில் தேய்க்கப்பட்ட சீப்பு காகிதத்துகளை ஈர்ப்பது - மின்னூட்ட விசை
 65. பாரமனியில் திரவமாகப் பயன்படுவது - பாதரசம்
 66. விண்வெளி ஆய்வு நிலையங்களில் மின்சாரம் தயாரிக்க உதவுவது - சூரிய மின்கலம் (சோலார்)
 67. *தாவரங்களில் ஒளிச் சேர்க்கையின் போது சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் - வேதி ஆற்றல்
 68. வீசும் காற்றின் திசை மற்றும் கால அளவைக் காட்டும் வரைப்படம் - Star diagram

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !