பொது அறிவு தகவல்கள்_ அறிவியல் கருவிகள்

 1. வெப்பத்தை அளக்க - கலோரி மீட்டர்
 2. கடல் பயணத்தில் நேரத்தைத் துல்லியமாக அளக்க - குரோனோ மீட்டர்
 3. நீருக்கடியில் சப்தத்தை அளவிட - ஹைட்ரோபோன்
 4. வெப்பநிலைப்படுத்தி - தெர்மோஸ்டாட்
 5. மனித உடலின் உள் உறுப்புகளை காண - எண்டோஸ்கோப்
 6. கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம் காண - ஆல்டி மீட்டர்
 7. உயர் வெப்பநிலையை அளக்க - பைரோ மீட்டர்
 8. மின்னோட்டத்தை அளக்க - அம்மீட்டர்
 9. காற்றின் திசைவேகம் காண - அனிமோ மீட்டர்
 10. வளிமண்டல அழுத்தம் காண - பாரோ மீட்டர்
 11. நீரின் ஆழத்தை அளவிட - ஃபேத்தோ மீட்டர்
 12. திரவங்களின் ஒப்படர்த்தி தனமையை அறிய - ஹைட்ரோ மீட்டர்
 13. பாலின் தூய்மையை அறிய - லாக்டோ மாட்டர்
 14. சக்கர வாகனங்களின் தூரத்தை அறிய - ஓடோ மீட்டர்
 15. பூகம்ப உக்கிரம் அளக்க - சீஸ்மோ மீட்டர்
 16. ஒரு பொருளின் முப்பரிமாண படத்தைக் காட்டுவது - ஸ்டிரியோ ஸ்கோப்
 17. செவிப்பறையை பரிசோதிக்க - ஓடோஸ்கோப்
 18. காகிதத்தின் கனத்தை அளவிட - கார்புரேட்டர்
 19. காற்றுடன் பெட்ரோலைக் கலக்க - கார்புரேட்டர்
 20. நிறமாலைமானி - ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்
 21. முட்டை குஞ்சு பொறிக்க - இன்குபேட்டர்
 22. நுரையீரலில் இருந்து சுவாசிப்பதை காண - ஸ்கோப் ட்ராங்கோ
 23. கப்பல் மூழ்கும் ஆழத்தை அளவிட - பிலிம்சால் கோடு
 24. மூலக்கூறு அமைப்பை அறிய - எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி
 25. மாலிமிகள் திசை அறிய - காம்பஸ்
 26. இரு பொருள்களுக்கிடையே உள்ள கோணத் தொலைவுகளை அளக்க - செக்ஸ்டாண்ட்
 27. தானியங்கி மூலம் செய்திகளை அனுப்பவும் தந்தி தகவல்களை செலுத்தவும் பயன்படும் கருவி - டெலி பிரிண்டர்
 28. புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு பயன்படுவது - லெசர் (LASER )
 29. எதிரி விமானத்தை அறிய - ரேடார் (RADER)
 30. இருதயத் துடிப்பை அளவிட - E.C.G (Electro Cardio Gram)
 31. நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து மேலே பார்க்க, பதுங்கு குழியிலிருந்து எதிரிகளின் நடமாட்டம் காண - ஸ்டெத்தாஸ்கோப்
 32. மழையளவை அளக்க - ரெயின் காஜ்
 33. இதய துடிப்பு மற்றும் நுரையீரலின் இயக்கம் காண - ஸ்டெத்தாஸ்கோப்
 34. நுண்ணிய பொருட்களை பெரிதுபடுத்தி பார்க்க - மைக்ரோஸ்கோப்
 35. தூரத்திலுள்ள பொருட்களை தெளிவாகப் பார்க்க - பைனாகுலர், டெலஸ்கோப்
 36. சமபரப்பை அளக்க உதவும் கருவி - ஸ்பிரிட் லெவல்
 37. காந்தப் புலங்களை அறிய - மாக்னடோ மீட்டர்
 38. இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையை அறிய - ஹிமோசைட்டோ மீட்டர்
 39. நீராவிப் போக்கின் வீதத்தை அளவிட - கானாங்கின் போட்டோ மீட்டர்
 40. ஒளிவிலகல் எண்ணை அளக்க - ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர்
 41. மின்காந்த அலைவரிசையை பிரிக்கும் கருவி - ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்
 42. கோளக வடிவப் பொருட்களின் வளைவினை அளக்க -ஸ்பியரோ மீட்டர்
 43. மிகத்தொலைவிலுள்ள இடத்தின் வெப்பநிலையை அறிய - பைரோ மீட்டர்
 44. உடலின் வெப்ப நிலையைக் கணக்கிட -தெர்மோ மீட்டர்
 45. திரவங்களின் அடர்த்தியை அளவிட உதவும் கருவி - பைக்கோமீட்டர்
 46. படிகங்களின் கோணங்களை அளக்க - கோனியோ மீட்டர்
 47. ஸ்பிரிட்டுகளிலுள்ள ஆல்கஹாலின் அளவை அளக்க - ஆல்கஹாலோ மீட்டர்
 48. ஒளியின் அளவை அறிய போட்டோ மீட்டர்
 49. நீராவி அழுத்தத்தை அளக்க - மானோ மீட்டர்
 50. சிறு அளவு மின்னோட்டத்தை அளக்க - கால்வனா மீட்டர்
 51. மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க - வோல்ட் மீட்டர்
 52. கடலின் ஆழம் அறிய - சோனா மீட்டர்
 53. விமானங்களின் வேகத்தை அறிய - டேக்கோ மீட்டர்
 54. கார் ஒடும் வேகத்தை அறிய - ஸ்பீடோ மீட்டர்
 55. இரத்த அழுத்தத்தை அளக்க - பிக்மோ மானோ மீட்டர்
ஆதாரம் : தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையம்

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !