பொது அறிவு உலகம் ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை - 2020


பொது அறிவு உலகம்  ஜனவரி மாத இதழ்               Download 

பொது அறிவு உலகம் பிப்ரவரி மாத இதழ்              Download

                                                  
 பொது அறிவு உலகம்  மார்ச் மாத இதழ்                 Download 

பொது அறிவு உலகம்  ஏப்ரல் மாத இதழ்                 Download 

*மே,ஜூன்,ஜூலை,ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டெம்பர் மாத பதிப்புகள் வெளியிடப்படவில்லை.

பொது அறிவு உலகம் அக்டோபர் மாத இதழ்        Download

பொது அறிவு உலகம்  நவம்பர்   மாத இதழ்           Download

பொது அறிவு உலகம் டிசம்பர் மாத இதழ்              Download

Monthly Current Affairs - 2020                     View & Download

Monthly Current Affairs - 2019                    View & Download

Nithra Current Affairs Year book-2019       View & Download#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !