சந்திராயன் 3 திட்டத்தின் பணிகள்!

சந்திராயன் 3

சந்திராயன் 3 என்பது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO) நடத்திய மூன்றாவது சந்திராயன் திட்டம் ஆகும். இது 2023 ஜூலை 14 அன்று ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து சந்திரனை நோக்கி ஏவப்பட்டது.சந்திராயன் 3 விண்கலம் இரண்டு முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டது:

விக்ரம் லேண்டர்:

 • இது சந்திரனின் மேற்பரப்பில் நீர் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் இருப்பை ஆய்வு செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள புவியியல் அமைப்புகள் மற்றும் வடிவங்களை ஆய்வு செய்யவும், சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள கனிமங்கள் மற்றும் பொருட்களின் கலவைகளை ஆய்வு செய்யவும் பயன்படுத்தப்படும்.

 • விக்ரம் லேண்டர் 2.4 மீட்டர் உயரம் மற்றும் 1.6 மீட்டர் அகலம் கொண்டது. இது 1200 கிலோ எடை கொண்டது. இது சந்திரனின் மேற்பரப்பில் மென்மையாக இறங்குவதற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரக்யான் ராவர்:

 • பிரக்யான் ராவர் ஒரு ஆராய்ச்சி வாகனமாகும், இது சந்திரனின் மேற்பரப்பில் 5 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பயணித்து ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது சந்திரனின் மேற்பரப்பில் நீர் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் இருப்பை ஆய்வு செய்யவும், சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள புவியியல் அமைப்புகள் மற்றும் வடிவங்களை ஆய்வு செய்யவும், சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள கனிமங்கள் மற்றும் பொருட்களின் கலவைகளை ஆய்வு செய்யவும் பயன்படுத்தப்படும். • பிரக்யான் ராவர் 3.1 மீட்டர் நீளம் மற்றும் 1.5 மீட்டர் அகலம் கொண்டது. இது 270 கிலோ எடை கொண்டது. இது சந்திரனின் மேற்பரப்பில் நகருவதற்கு நான்கு டயர்கள் கொண்டது. இது சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்றும் அலுமினியத்தால் ஆனது.

சந்திராயன் 3 விண்கலம் 2023 ஆகஸ்ட் 21 அன்று சந்திரனின் தெற்கு துருவத்தில் வெற்றிகரமாக இறங்கியது. விக்ரம் லேண்டர் மற்றும் பிரக்யான் ராவர் ஆகியவை சந்திரனின் மேற்பரப்பில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

சந்திராயன் 3 விண்கலம் பின்வரும் ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறது:

 • சந்திரனின் தெற்கு துருவத்தில் உள்ள நீர் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் இருப்பை ஆய்வு செய்தல்.

 • சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள புவியியல் அமைப்புகள் மற்றும் வடிவங்களை ஆய்வு செய்தல்.

 • சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள கனிமங்கள் மற்றும் பொருட்களின் கலவைகளை ஆய்வு செய்தல்.

 • சந்திராயன் 3 விண்கலம் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாகும். இது இந்தியாவின் சந்திர ஆய்வு திட்டத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்குகிறது.சந்திராயன் 3 திட்டத்தின் பணிகள் பின்வருமாறு: • சந்திரனின் மேற்பரப்பில் நீர் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் இருப்பை ஆய்வு செய்தல்:

 • இது சந்திரனில் வாழ்க்கையின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்வதற்கு உதவும்.

 • இது சந்திரனில் நீர் மற்றும் ஹைட்ரஜனை பயன்படுத்தி எரிபொருள் மற்றும் ஆற்றல் உருவாக்குவதை சாத்தியமாக்கும்.

 • சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள புவியியல் அமைப்புகள் மற்றும் வடிவங்களை ஆய்வு செய்தல்:

 • இது சந்திரனின் பரிணாமத்தைப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.

 • இது சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஆய்வுகளுக்கு உதவும்.

 • சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள கனிமங்கள் மற்றும் பொருட்களின் கலவைகளை ஆய்வு செய்தல்:

 • இது சந்திரனின் உருவாக்கம் மற்றும் பரிணாமத்தைப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.

 • இது சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஆய்வுகளுக்கு உதவும்.

சந்திராயன் 3 திட்டம் இந்தியாவின் சந்திர ஆய்வு திட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாகும். இது சந்திரனின் பரிணாமம், புவியியல் அமைப்புகள் மற்றும் பொருட்களின் கலவைகள் பற்றிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !