11- ஆம் வகுப்பிற்க்கான சென்ற வருட (2019 )பொதுத் தேர்வு (Original Question Papers) வினாத்தாள்கள் தொகுப்பு & Study Materials

  11- ஆம் வகுப்பிற்க்கான சென்ற வருட (2019 )பொதுத் தேர்வு (Original Question Papers) வினாத்தாள்கள் தொகுப்பு.

விலங்கியல்  (zoology).                                                                 👉👉👉  Download    

உயிரியல்  (Biology).                                                                      👉👉👉  Download    

பொதுத் தமிழ் (Tamil).                                                                  👉👉👉  Download   

இயற்பியல் (physics).                                                                     👉👉👉  Download   

கணிதம் (Mathematics).                                                                  👉👉👉 Download   

வரலாறு (History).                                                                           👉👉👉  Download

ஆங்கிலம் (English).                                                                      👉👉👉  Download 

கணினி அறிவியல் (Computer Science).                                   👉👉👉  Download   

கணினி பயன்பாடுகள் (Computer Application).                    👉👉👉  Download     

வணிகவியல் (Commerce).                                                           👉👉👉  Download 

வணிக கணிதம் (Business Maths).                                             👉👉👉  Download


Study materials::11th
Tamil
11th
English
11th
Mathematics
11th
Physics


11th
History
11th
Commerce
11th
Computer Science
11th
Botany
11th
Zoology
11th 
Chemistry


#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !