உலகப்போர் ஒரு பார்வை!

 உலகப் போர் என்பது பல நாடுகளின் படைகள் ஒருவருக்கொருவர் போரிடும் ஒரு போராகும். உலகப் போர்கள் வரலாற்றில் மிகவும் அழிவான மற்றும் அழிவுகரமான நிகழ்வுகளாகும்.  • முதல் உலகப் போர் 1914 முதல் 1918 வரை நடைபெற்றது. இந்தப் போர் ஐரோப்பாவில் தொடங்கியது, பின்னர் உலகெங்கிலும் பரவியது. இந்தப் போரில் சுமார் 16 மில்லியன் பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

  • இரண்டாம் உலகப் போர் 1939 முதல் 1945 வரை நடைபெற்றது. இந்தப் போர் ஐரோப்பாவில் தொடங்கியது, பின்னர் ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அமெரிக்காவிற்கும் பரவியது. இந்தப் போரில் சுமார் 60 மில்லியன் பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
  • மூன்றாம் உலகப் போர் என்பது இரண்டாம் உலகப் போரின் தொடர்ச்சியாக, அணு ஆயுதம் கொண்டு, மிகுந்த அளவில் அழிவை உருவாக்கும் இயல்பு கொண்ட போரினைக் குறிப்பிடுகிறது. மூன்றாவது உலகப் போருடன் அணு ஆயுதப் பேரழிவு அடிக்கடி தொடர்புறுகிறது. இப்போரானது, பல நாடுகளிலும் ராணுவ மற்றும் பொது அதிகாரிகளால் திட்டமிடப்பட்டும் மற்றும் புனைவுகளில் ஆராயப்பட்டும் வருகிறது. குறைந்த அளவில் அணு ஆயுதங்களின் பயன்பாடுகள் என்னும் பாராம்பரியமான காட்சிகள் துவங்கி கோள் என்பதையே அழித்து விடக் கூடியதான வரையிலும் கருத்தாக்கங்களின் வீச்சு பரந்து பட்டதாக உள்ளது.
  • இந்தியாவில், உலகப் போர்களின் தாக்கம் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது. முதல் உலகப் போரில், இந்தியா பிரித்தானியப் பேரரசின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. இந்தப் போரில் இந்தியப் படைகள் பிரித்தானியப் படைகளுக்கு ஆதரவாகப் போரிட்டன. இரண்டாம் உலகப் போரில், இந்தியா பிரித்தானியப் பேரரசின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. இந்தப் போரில் இந்தியப் படைகள் பிரித்தானியப் படைகளுக்கு ஆதரவாகப் போரிட்டன.
  • இந்தியாவில், உலகப் போர்கள் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தின. முதல் உலகப் போரில், இந்தியாவில் தேசியவாத உணர்வுகள் வலுவடைந்தன. இரண்டாம் உலகப் போரில், இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது.
  • இந்தியாவில், உலகப் போர்களின் நினைவுகள் இன்றும் பலரிடம் உள்ளன. இந்த நினைவுகள் இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தில் ஒரு முக்கிய பகுதியாக உள்ளன.
  • இந்தியாவில், உலகப் போர்களைப் பற்றிய ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன. இந்த ஆய்வுகள் இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தைப் பற்றி புதிய கண்ணோட்டங்களை வழங்குகின்றன.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !