இந்திய அரசியலமைப்பு (Indian Polity)

 இந்திய அரசியலமைப்பு என்பது இந்தியாவின் அரசாங்கத்தின் அடிப்படைச் சட்டமாகும். இது 1947 ஆகஸ்ட் 29 அன்று இந்திய அரசியல் நிர்ணய மன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டது மற்றும் 1950 ஜனவரி 26 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. இந்திய அரசியலமைப்பு உலகின் மிக நீளமான அரசியலமைப்புகளில் ஒன்றாகும், இது 448 பிரிவுகளையும், 12 அட்டவணைகளையும் கொண்டுள்ளது.இந்திய அரசியலமைப்பு ஒரு கூட்டாட்சி அரசாங்க அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இதில் மத்திய அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அரசாங்கங்கள் இரண்டும் உள்ளன. மத்திய அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் ஆளப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் மாநில அரசாங்கங்கள் மாநிலங்களின் சட்டமன்றங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் ஆளப்படுகின்றன.


இந்திய அரசியலமைப்பு அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள், அடிப்படை கட்டமைப்புகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் அமைப்பு ஆகியவற்றை வரையறுக்கிறது. அடிப்படை உரிமைகள் அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் உறுதியளிக்கப்படுகின்றன, அவை அரசாங்கத்தால் மீறப்படக்கூடாது. அடிப்படை கட்டமைப்புகள் அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகளை வரையறுக்கின்றன, மேலும் அரசாங்கம் இந்த கட்டமைப்புகளை மீறக்கூடாது. அரசாங்கத்தின் அமைப்பு மத்திய அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களின் அதிகாரங்களை வரையறுக்கிறது.


இந்திய அரசியலமைப்பு இந்தியாவின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு அடித்தளமாக அமைந்தது. இது இந்தியாவுக்கு ஒரு ஜனநாயக அரசாங்கத்தை உறுதியளித்தது மற்றும் அனைவரின் அடிப்படை உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதை உறுதி செய்தது.


இந்திய அரசியலமைப்பின் முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு:


  • கூட்டாட்சி அரசாங்க அமைப்பு: இந்திய அரசியலமைப்பு ஒரு கூட்டாட்சி அரசாங்க அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இதில் மத்திய அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அரசாங்கங்கள் இரண்டும் உள்ளன. மத்திய அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் ஆளப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் மாநில அரசாங்கங்கள் மாநிலங்களின் சட்டமன்றங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் ஆளப்படுகின்றன.
  • அடிப்படை உரிமைகள்: இந்திய அரசியலமைப்பு அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள், அடிப்படை கட்டமைப்புகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் அமைப்பு ஆகியவற்றை வரையறுக்கிறது. அடிப்படை உரிமைகள் அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் உறுதியளிக்கப்படுகின்றன, அவை அரசாங்கத்தால் மீறப்படக்கூடாது.
  • அடிப்படை கட்டமைப்புகள்: அடிப்படை கட்டமைப்புகள் அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகளை வரையறுக்கின்றன, மேலும் அரசாங்கம் இந்த கட்டமைப்புகளை மீறக்கூடாது.
  • அரசு அமைப்பு: அரசாங்கத்தின் அமைப்பு மத்திய அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களின் அதிகாரங்களை வரையறுக்கிறது.

இந்திய அரசியலமைப்பு இந்தியாவின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு அடித்தளமாக அமைந்தது. இது இந்தியாவுக்கு ஒரு ஜனநாயக அரசாங்கத்தை உறுதியளித்தது மற்றும் அனைவரின் அடிப்படை உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதை உறுதி செய்தது.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !